Fresh Bloemen & Planten Tuinontwerp Beet Duiken Rovers Karper Mama Wetenschap in beeld Historia GoodFood Hart voor dieren

Een eigen paard kopen: waar moet je op letten?

Na lang wikken en wegen heb je eindelijk een besluit genomen: je gaat je eerste eigen paard kopen! Maar waar moet je op letten bij het uitzoeken van de perfecte viervoeter?

Tekst: Kerstin Deeken / Foto’s: Ilja v.d. Kasteele, Marc Rühl, Holger Schupp, www.slawik.com

Bij de aanschaf van een paard laten veel kopers zich teveel leiden door het uiterlijk en de vaardigheden van het paard. Niet dat dit niet belangrijk is, maar let wel op dat je een paard uitzoekt dat qua karakter en vaardigheden past bij jouw eigen rijstijl en rijvermogen. Anders kan een ontspannen ritje uitmonden in een groot avontuur. En of je daar nou op zit te wachten…

De overeenkomst
Koopovereenkomsten betreffende paarden worden meestal mondeling gesloten. Op zich doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van een dergelijke overeenkomst. Mocht het echter tot problemen komen tussen koper en verkoper en mocht hier uiteindelijk een rechtszaak uit voortvloeien, dan zijn de mondeling gemaakte afspraken moeilijk aan te tonen. Daarom is het beter om een schriftelijke overeenkomst te sluiten.Het is verstandig het paard klinisch en röntgenologisch te laten keuren door een dierenarts. Aangeraden wordt om in het koopcontract ontbindende voorwaarden op te nemen, bijvoorbeeld dat het koopcontract wordt ontbonden als het paard niet goedgekeurd wordt door de dierenarts.Voor de verkoper geldt een mededelingsplicht, voor de koper een onderzoeksplicht. Kort gezegd betekent dit dat de koper moet onderzoeken of het paard wel aan zijn eisen voldoet en dat de verkoper verplicht is alle informatie aan de koper te verstrekken waarvan hij weet dat deze belangrijk is voor de koper. De verkoper doet er verstandig aan om de informatie die hij op grond van zijn mededelingsplicht aan de koper moet verstrekken, ook op te nemen in het koopcontract. Lees verder