Fresh Bloemen & Planten Tuinontwerp Beet Duiken Rovers Karper Mama Wetenschap in beeld Historia GoodFood Hart voor dieren

Gaat jouw paard naar de tandarts?

Het paard is een planteneter (herbivoor) die zo’n zestien uur per dag besteedt aan grazen en het fijnmalen van voedsel. Dat is goed zichtbaar in de opbouw van zijn gebit. Met name de kiezen, die een maalfunctie hebben, zijn bij een paard sterk ontwikkeld.
 
Tekst en foto’s: Drs. E.L.G. Hermens

 
Paarden hebben net als wij mensen melktanden, die later vervangen worden door blijvende tanden. Ook hebben paarden in de boven- en onderkaak zes snijtanden. Ruinen hebben vaak hoektanden, merries hebben deze tanden soms. Alle paarden hebben aan elke zijde in de boven- en onderkaak zes kiezen. Soms zien we voor de eerste grote kies, meestal in de bovenkaak, een klein extra tandje, de zogenaamde wolfstand.
 
Als alle tanden van het paard volledig gewisseld en uitgegroeid zijn, is het paard ongeveer zes jaar oud. De tanden hebben lange wortels en gedurende de verdere levensjaren zullen de tanden steeds iets verder de mond uit groeien. De tanden blijven dus het hele paardenleven lang verder naar buiten groeien. Als een paard jong is, gaat dat met ongeveer 4 millimeter per jaar, op latere leeftijd neemt de groei langzaam af. Doordat de tanden aan de bovenzijde afslijten door de kauwbewegingen die het paard maakt, zal de slijtage van de tanden meestal gelijke tred houden met de groei. Lees verder