Fresh Bloemen & Planten Tuinontwerp Beet Duiken Rovers Karper Mama Wetenschap in beeld Historia GoodFood Hart voor dieren

Red de watjes!

Wanneer de stal, weide en/of paddock niet goed zijn ingericht, krijgen paarden die lager in de rangorde staan, het soms zwaar te voorduren. En dat resulteert in stress en slaapgebrek. Een ongewenste situatie. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat ook deze paarden goed in hun vel zitten?

Tekst: Lieke van Zuilekom / Foto’s: www.shutterstock.com


De rangorde bepaalt dag en nacht het bestaan van het paard. Zowel bij het eten en drinken als bij het spelen en slapen. In de vrije natuur wordt zo het dagelijks samenzijn in de kudde geregeld. Ieder paard kent zijn taak en plek in de kudde. Neemt een mens die kudde onder zijn hoede, dat kunnen de verhoudingen wel eens op scherp worden gezet. In de kudde heersen de sterkste hengst en de alfa-merrie. Paarden die niet snel genoeg aan de kant gaan voor hen, kunnen weleens in aanraking komen met hun hoeven of tanden. Maar ook tussen merries die lager in de rangorde staan, kan weleens geruzied worden. Of soms denkt een ruin dat hij het voor het zeggen heeft, zodat de verhoudingen weer even duidelijk gemaakt moeten worden.In een kudde van twintig paarden zou het heel goed kunnen dat de twaalf paarden die het hoogst in de rangorde staan, een heel relaxt leventje leiden. De acht paarden die lager in de rangorde staan echter, hebben het soms moeilijk. Een oplossing hiervoor is om de paarden in een grote, open stal te huisvesten, waar genoeg ruimte is voor ieder paard. Anders komen de lager in rangorde geplaatste paarden nooit aan hun rust toe.

Tip van Annemarie van der Toorn:
Bij het voeren moet je zorgen dat het voedsel op veel verschillende plaatsen wordt uitgedeeld. Dit om te voorkomen dat paarden met elkaar gaan vechten om het voedsel. Wanneer het voorkomt dat een paard langdurig moet vechten voor zijn voedsel, kan daar voernijd door ontstaan.

Rust bij het eten
In principe moet ieder paard twintig tot dertig vierkante meter ruimte tot zijn beschikking hebben. Hoe meer paarden er in jouw kudde lopen, hoe groter hun leefgebied dus moet zijn. Heb je aan tachtig vierkante meter grond genoeg om vier paarden te huisvesten, als je kudde groeit naar twintig paarden heb je een lap grond van minimaal achthonderd vierkante meter nodig. En komen er regelmatig nieuwe paarden in de groep, dan moet je ruimte liefst nog groter zijn.Maar niet alleen de grootte van het verblijf is belangrijk, je moet ook goed naar de indeling kijken. Ligruimte, voederplaatsen en drinkbakken moeten zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Op die manier wordt de kudde namelijk verspreid en komen individuele paarden minder met elkaar in gevecht.Vooral de voederplaatsen moeten ruim worden opgezet. Elk paard moet namelijk de mogelijkheid krijgen om ongestoord van het hooi of ander voedsel te kunnen eten. Gedragswetenschappers en biologen zijn ervan overtuigd dat als een paard constant wordt weggejaagd tijdens het eten, hij zo onnatuurlijk snel gaat eten dat zijn voedsel onvoldoende voorgekauwd in zijn slokdarm komt. Slokdarmverstopping en koliek liggen dan op de loer.

Vluchtmogelijkheden
Kies je voor huisvesting in een grote stal, dan moet je ervoor zorgen dat de stal ten minste twee uitgangen heeft, zodat lager in de rangorde staande paarden altijd via de ‘achteruitgang’ kunnen vertrekken wanneer een hoger in de rangorde staand paard aanspraak wil maken op zijn plek. In het slaap/liggedeelte kan een hoog scherm ervoor zorgen dat alle paarden kunnen ontspannen.

Gezondheid
Wat ook door wetenschappelijk onderzoek is bewezen, is dat als lager in de rangorde staande paarden rustig kunnen slapen, in alle rust kunnen eten en de kans krijgen de ‘baas’ van de kudde te ontlopen, het leven van dit kuddedier veel natuurlijker en gezonder is dan het leven in een box.  

Tip van Annemarie van der Toorn:
Houd de kudde goed in de gaten. Zie je dat één of twee paarden niet bij het voedsel mogen komen, haal deze dan uit de kudde om op een rustige plek te kunnen eten zonder dat ze gestoord worden door de anderen.