Fresh Bloemen & Planten Tuinontwerp Beet Duiken Rovers Karper Mama Wetenschap in beeld Historia GoodFood Hart voor dieren

Kom naar de start van het Hippisch Centre of Excellence in Weert (L)

Weert (L) - Op 19 mei vindt de officiële start plaats van het Hippisch Centre of Excellence (HCE) in Weert, Limburg. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
 
Tijdens de Open dag kunt u getuige zijn van alles wat het trainings-, kennis- en innovatiecentrum de paardensport te bieden heeft.
Het programma start om 10.30 uur en zal een afwisselend programma bieden met clinics van onder andere Jenny Schreven en Luc Steeghs. De experts zullen worden voorgesteld en u kunt kennismaken met twee innovaties voor de paardensport. Daarnaast zullen deskundigen hun kennis rondom hartslagmeting en digitale dossiers voor ruiter en paard met u delen.

Locatie: Rijo Stables, Koekoeksweg 7, 6005 NG Weert.
 
Hippisch Centre of Excellence
De paardensport kent nog steeds een groeiende belangstelling met recreatie en sport als speerpunten. Nederland is internationaal het derde paardensportland in de wereld. In de directe omgeving van het HCE zijn gemiddeld 39.000 ruiters actief, waarvan een derde een eigen paard bezit. Een groot deel van deze paardenbezitters heeft de ambitie om richting de topsport te gaan presteren.
Om deze ruiters, eigenaren, fokkers en trainers te ondersteunen bij het optimaliseren van hun management rondom hun paard, is de behoefte ontstaan om een kenniscentrum – het HCE – op te richten.
Op dit moment bestaat in de regio een actief netwerk van trainers, ruiters, fokkers , menners en paardeneigenaren met veel kennis en expertise. Deze expertise koppelen tot een multidisciplinair expertiseteam, is de unieke grondslag voor de start van het HCE.
De rode draag van het HCE wordt het geven van een brede ondersteuning in de vorm van begeleiding door een multidisciplinair team van experts om de ruiter en het paard optimale kansen te geven zich te ontwikkelen.
 
Het HCE zal uit drie ‘loketten’ bestaan:
a. Trainingscentrum: het praktisch trainen van pony’s/paarden in de disciplines dressuur, springen, eventing en mennen. De trainingen zullen verzorgd worden door ervaren trainers met hun eigen expertise, vanuit hun eigen discipline. De begeleiding van de trainingen zal niet alleen bestaan uit praktische trainingen, maar zal ondersteund worden door het multidisciplinaire team van experts, verbonden zijn aan het HCE, waaronder een dierenarts, fysiotherapeut, hoefsmid, voedingsdeskundige, gebitsverzorger en trainingsfysioloog.
b. Kenniscentrum: het ‘loket’ waar iedere sporter/paardeneigenaar terecht kan met zijn vragen rondom welzijn, welbevinden en sportprestaties van zijn paard. De coördinator van het HCE arrangeert experts, maakt dossier en verzorgt een adviesroute voor sporter of eigenaar. Tevens zal dit loket dienst doen voor het maandelijks organiseren van workshops, lezingen en clinics waarbij de stap gemaakt zal worden om innovatieve ontwikkelingen te belichten en tot uitvoer te brengen.
c. Innovatiecentrum: welke producten en diensten op de markt (denk aan apparatuur, metingen en videoanalyses) kunnen worden ingezet in het centrum ten behoeve van de ontwikkeling van het sportpaard en de ruiter? Denk aan referentiemetingen van waaruit trainingsprogramma’s voor ruiters en paarden ontwikkeld kunnen worden en het opbouwen van databestanden, digitale trainingslogboeken en trainingsanalyses op afstand (digitaal).
 
De rode draad is het trainen en optimaal managen van het sportpaard ter ontwikkeling van de sportprestatie.
 
Het HCE zal starten vanuit het loket Trainingscentrum. Natuurlijk mag hierin de ondersteuning naar de ouders/verzorgers niet ontbreken. Talentvolle ruiters en amazones vanaf 12 jaar, die met veel plezier en ambitie de paardensport beoefenen, kunnen in het trainingscentrum worden begeleid. De weg naar de top is echter lang en moeilijk. Voor een goede ontwikkeling van deze talenten hebben jonge ruiters behoefte aan goede begeleiding, goede trainingsfaciliteiten en experts die hun talent kunnen optimaliseren. Het gehele management rondom paard en ruiter/menner is dus van essentieel belang.
  
Het HCE kan een bijdrage leveren aan de sportambities van jeugdige ruiters en ze de gelegenheid bieden deze te ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van een goed doordacht jaarwerkplan waarin de visie, doelstellingen, selectieprocedure, trainingsprogramma’s en innovatieve materialen/onderzoek zijn opgenomen. Dit betekent dat er naast rijvaardigheid, springen en mennen ook aandacht wordt besteed aan stalmanagement, veterinaire begeleiding, wedstrijdspanning, trainingsopbouw, transport en communicatie.
   
Voor meer informatie over het Hippisch Centre of Excellence, Marion Schreuder, 06 51 20 07 10 of kijk op www.hogedunk.nl/hce